INNEHÅLL

Protokoll från fastighet-och servicenämndens sammanträde den 19 februari 2020

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 19 februari 2020 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

19 februari 2020

Paragrafer

12 - 23

Anslaget publicerades

24 februari

Anslaget tas ner

19 mars

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved