INNEHÅLL

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 8 september 2020

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 8 september är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

socialnämnden

Sammanträdesdatum

8 september


Paragrafer

§§ 91-115

Anslaget publicerades

11 september

Anslaget tas ner

5 oktober


Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens kansli