INNEHÅLL

protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 23 september 2020

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde 2020-09-23 finns nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-23

Paragrafer

87 - 102

Anslaget publicerades

2020-10-05

Anslaget tas ner

2020-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved