INNEHÅLL

protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 21 oktober 2020

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde 2020-10-21 finns nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Paragrafer

103-118

Anslaget publicerades

2020-10-28

Anslaget tas ner

2020-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved