INNEHÅLL

protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 18 november 2020

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 18 november 2020 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden


Sammanträdesdatum

2020-11-18

Paragrafer

119-131

Anslaget publicerades

2020-11-30

Anslaget tas ner

2020-12-24


Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved