INNEHÅLL

Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 15 december 2020

Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 15 december är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fritid- och folkhälsonämnden

Sammanträdesdatum

15 december

Paragrafer

78-91

Anslaget publicerades

18 december

Anslaget tas ner

11 januari

Förvaringsplats för protokollet

Fritid- och folkhälsoförvaltningen