INNEHÅLL

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 januari

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 januari är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

12 januari

Paragrafer

1-3

Anslaget publicerades

12 januari

Anslaget tas ner

4 februari

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

  • Protokollet finns att ta del av hos barn- och utbildningsförvaltningen. Kontakta kontaktcenter för att få del av protokollet.