INNEHÅLL

Protokoll från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 januari 2021

Protokoll från kulturnämndens sammanträde den 11 januari 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

11 januari

Paragrafer

1-2

Anslaget publicerades

13 januari

Anslaget tas ner

4 februari

Förvaringsplats för protokollet

Kulturförvaltningen

  • Ta del av protokollet från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 januari 2020 genom att kontakta kontaktcenter.