INNEHÅLL

protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 20 januari

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 20 januari 2021D är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

20 januari

Paragrafer

1-10

Anslaget publicerades

(datum)

Anslaget tas ner

2021-02-24

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen