INNEHÅLL

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 2 februari 2021

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 2 februari 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Paragrafer

1-9

Anslaget publicerades

2021-02-08

Anslaget tas ner

2021-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

 

  • Protokollet från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 februari 2021 finns att ta del av på tekniska förvaltningen