INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens näringsutskott den 10 februari 2021

Protokoll från kommunstyrelsen näringsutskott sammanträde den 10 februari är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

kommunstyrelsen näringsutskott

Sammanträdesdatum

10 februari

Paragrafer

4-7

Anslaget publicerades

11 februari

Anslaget tas ner

5 mars

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från kommunstyrelsen näringsutskott sammanträde den 10 februari finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen