INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2021

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 10 februai är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

10 februari

Paragrafer

27-38

Anslaget publicerades

11 februari 2021

Anslaget tas ner

5 mars 2021

Förvaringsplats för protokollet

kommunstyrelseförvaltningen