INNEHÅLL

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 16 februari

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 16 februari är nu justerat och finns förvarat på socialförvaltningens kansli. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

16 februari

Paragrafer

28

Anslaget publicerades

2021-02-17

Anslaget tas ner

2021-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens kansli

 

  • Protokoll finns förvarat på socialförvaltningens kansli på grund av sekretessärende.