INNEHÅLL

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 12 februari 2021

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 12 februari 2021 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

12 februari

Paragrafer

9-17

Anslaget publicerades

18 februari

Anslaget tas ner

12 mars

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen