INNEHÅLL

Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 17 februari 2021

Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 17 februari 2021 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fritid- och folkhälsonämnden

Sammanträdesdatum

17 februari

Paragrafer

6-12

Anslaget publicerades

19 februari

Anslaget tas ner

15 mars

Förvaringsplats för protokollet

Fritid- och folkhälsoförvaltningen