INNEHÅLL

Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott sammanträde den 17 februari 2021

Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott sammanträde den 17 februari är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

17 februari

Paragrafer

1-6

Anslaget publicerades

19 februari

Anslaget tas ner

15 mars

Förvaringsplats för protokollet

kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från kommunstyrelsens personalutskott sammanträde den 17 februari finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen