INNEHÅLL

Protokoll, § 25, från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos arbetsutskott den 16 februari 2021

Protokoll, § 25, från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 16 februari 2021 är nu justerat.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos arbetsutskott

Sammanträdesdatum

16 februari

Paragrafer

25

Anslaget publicerades

22 februari

Anslaget tas ner

18 mars

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun

  • Paragrafen finns att ta del av hos bygg- och miljöförvaltningen. Kontakta kontaktcenter för att få del av protokollet.