INNEHÅLL

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 16 februari 2021

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 16 februari är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-16

Paragrafer

1-19

Anslaget publicerades

2021-02-22

Anslaget tas ner

2021-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen