INNEHÅLL

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 16 mars 2021

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 16 mars är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-16

Paragrafer

20-35

Anslaget publicerades

2021-03-19

Anslaget tas ner

2021-04-14

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen