INNEHÅLL

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 30 mars

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 30 mars är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

30 mars

Paragrafer

47

Anslaget publicerades

30 mars

Anslaget tas ner

21 april

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens kansli

 

  • Ta del av protokollet från socialnämndens sammanträde den 30 mars.