INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 7 april 2021

Protokoll från näringsutskottets sammanträde den 7 april 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsens näringsutskott

Sammanträdesdatum

7 april 2021

Paragrafer

15-18

Anslaget publicerades

2021-04-08

Anslaget tas ner

2021-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

  • Protokollet från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 7 april finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen