INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2021

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 april är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

7 april 2021

Paragrafer

104-124

Anslaget publicerades

2021-04-09

Anslaget tas ner

2021-05-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen