INNEHÅLL

Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 19 maj 2021

Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 19 maj 2021 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fritid- och folkhälsonämnden

Sammanträdesdatum

19 maj

Paragrafer

20-27

Anslaget publicerades

21 maj

Anslaget tas ner

14 juni

Förvaringsplats för protokollet

Fritid- och folkhälsoförvaltningen