INNEHÅLL

Protokoll från valnämndens sammanträde den 24 maj 2021

Protokoll från valnämndens sammanträde den 24 maj är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

valnämnden

Sammanträdesdatum

24 maj

Paragrafer

15-17

Anslaget publicerades

26 maj

Anslaget tas ner

16 juni

Förvaringsplats för protokollet

kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från valnämndens sammanträde den 24 maj 2021 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen