INNEHÅLL

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2021

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

20 maj

Paragrafer

71-83

Anslaget publicerades

27 maj

Anslaget tas ner

21 juni

Förvaringsplats för protokollet

kommunstyrelseförvaltningen