INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde den 26 maj 2021

Protokoll från kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde den 26 maj är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

kommunstyrelsens personalutskotts

Sammanträdesdatum

26 maj

Paragrafer

10-16

Anslaget publicerades

28 maj

Anslaget tas ner

21 juni

Förvaringsplats för protokollet

kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från kommunstyrelsens personalutskottsnämndens sammanträde den 26 maj 2021 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen.