INNEHÅLL

Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 25 maj 2021

Protokoll från Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 27 april är nu justerat.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

Sammanträdesdatum

25 maj

Paragrafer

80-98

Anslaget publicerades

1 juni

Anslaget tas ner

25 juni

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöförvaltningen