INNEHÅLL

Protokoll från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 juni 2021

Protokoll från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 juni är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

7 juni

Paragrafer

12-15

Anslaget publicerades

10 juni

Anslaget tas ner

2 juli

Förvaringsplats för protokollet

Kulturförvaltningen

  • Ta del av protokollet från kulturnämndens sammanträde den 7 juni 2020 genom att kontakta kommunens kontaktcenter.