INNEHÅLL

protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 juni 2021

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 juni 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

8 juni

Paragrafer

43-51

Anslaget publicerades

10 juni

Anslaget tas ner

2 juli


Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

  • Ta del av protokollet från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 juni 2021 genom att kontakta socialförvaltningen stab.