Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

protokoll från socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

22 juni

Paragrafer

94-97

Anslaget publicerades

22 juni

Anslaget tas ner

15 juli

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens kansli

 

  • Protkollen innehåller sekretessärenden och finns förvarad på socialförvaltningens kansli.