Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från valnämndens sammanträde den 30 augusti 2021

Protokoll från valnämndens sammanträde den 30 augusti är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

30 augusti

Paragrafer

18-20

Anslaget publicerades

3 september

Anslaget tas ner

24 september

Förvaringsplats för protokollet

kommunstyrelseförvaltningen

 

  • Protokollet från valnämndens sammanträde den 30 augusti 2021 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen