Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 7 september 2021

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 7 september 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-07

Paragrafer

112

Anslaget publicerades

2021-09-07

Anslaget tas ner

2021-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Protokollet innehåller sekretessärenden och finns förvarat på socialförvaltningens kansli.