Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde den 3 september 2021

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 3 september 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-03

Paragrafer

35-45

Anslaget publicerades

2021-09-09

Anslaget tas ner

2021-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

  • Protokollet från överförmyndarnämndens sammanträde den 3 september 2021 finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret.