Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 7 september

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 7 september är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

7 september

Paragrafer

75-92

Anslaget publicerades

10 september

Anslaget tas ner

5 oktober

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen