Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 7 september 2021

Protokoll från Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 7 september är nu justerat.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

Sammanträdesdatum

7 september

Paragrafer

149

Anslaget publicerades

10 september

Anslaget tas ner

6 oktober

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöförvaltningen