Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 1 september 2021

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 1 september 2021 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Paragrafer

72-85

Anslaget publicerades

2021-09-10

Anslaget tas ner

2021-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved