Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 7 september 2021

Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 7 september 2021 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fritid- och folkhälsonämnden

Sammanträdesdatum

7 september

Paragrafer

39-46

Anslaget publicerades

13 september

Anslaget tas ner

6 oktober

Förvaringsplats för protokollet

Fritid- och folkhälsoförvaltningen