Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 8 september 2021

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 8 september 2021 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-08

Paragrafer

225-239

Anslaget publicerades

2021-09-13

Anslaget tas ner

2021-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen