Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 31 augusti 2021

Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 31 augusti 2021 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

räddningsnämnden

Sammanträdesdatum

31 august 2021

Paragrafer

43-53

Anslaget publicerades

2021-09-23

Anslaget tas ner

2021-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet