Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 28 september 2021

Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 28 september är nu justerat.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

Sammanträdesdatum

28 september

Paragrafer

150-159

Anslaget publicerades

4 oktober

Anslaget tas ner

28 oktober

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöförvaltningen