Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 6 oktober 2021

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 6 oktober 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2021-10-06

Paragrafer

23

Anslaget publicerades

2021-10-07

Anslaget tas ner

´2021-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

  • Protokollet finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret.