Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2021

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2021 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-06

Paragrafer

256-277

Anslaget publicerades

2021-10-07

Anslaget tas ner

2021-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen