Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 19 oktober 2021

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 19 oktober är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

tekniska nämdens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

19 oktober

Paragrafer

45-48

Anslaget publicerades

20 oktober

Anslaget tas ner

13 november

Förvaringsplats för protokollet

tekniska förvaltningen


  • Protokollet från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 19 oktober finns att ta del av på tekniska förvaltningen