Protokoll från kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott den 10 november 2021

Protokoll från arbetsmarknadsutskottets sammanträde den 10 november 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Arbetsmarknadsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-11-10

Paragrafer

22-28

Anslaget publicerades

2021-11-17

Anslaget tas ner

2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen


  • Protokollet från arbetsmarknadsutskottets sammanträde den 10 november 2021 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen.