Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 24 november 2021

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott sammanträde den 24 november är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

24 november

Paragrafer

35-38

Anslaget publicerades

25 november

Anslaget tas ner

17 december

Förvaringsplats för protokollet

kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från kommunstyrelsens allmänna utskott sammanträde den 24 november 2021 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen