Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2021

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 24 november är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-11-24

Paragrafer

325-341

Anslaget publicerades

2021-11-25

Anslaget tas ner

2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen