Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 5 april 2022

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 5 april 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

5 april 2022

Paragrafer

15 - 25

Anslaget publicerades

7 april 2022

Anslaget tas ner

29 april 2022

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

  • Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 5 april 2022 finns att ta del av på socialförvaltningen.