Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från Bm Utskott Gislaveds sammanträde den 26 april 2022

Protokoll från Bm Utskott Gislaveds sammanträde den 26 april 2022 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Bm Utskott Gislaved

Sammanträdesdatum

26 april

Paragrafer

17-19

Anslaget publicerades

3 maj

Anslaget tas ner

27 maj

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöförvaltningen