Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2022

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

28 april 2022

Paragrafer

43-63

Anslaget publicerades

3 maj 2022

Anslaget tas ner

25 maj 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen