Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 4 maj 2022

Protokoll från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 4 maj 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsens näringsutskott

Sammanträdesdatum

4 maj 2022

Paragrafer

26-28

Anslaget publicerades

5 maj 2022

Anslaget tas ner

27 maj 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 4 maj 2022 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen.